در حال نمایش 2 نتیجه

Dissolved Oxygen 3 Powder

کاربردها  خوردگی ناشی از اکسیژن در بویلرها می تواند با افزودن مواد شیمیایی اکسیژن زدا قبل از سیستم تولید کننده