شرکت شیمیایی انرژی سمنان

۳۵ سال سابقه فعالیت در زمینه تولید انواع مواد شیمیایی بهسازی آب های صنعتی، انواع افزودنی های نفت و گاز، اسید کاری چاه های نفت، انواع افزودنی های گل حفاری، مواد شیمیایی واحد های اتیلن و غیره

ساعت پاسخگویی 8 الی 14

شماره های تماس

22055253 | 22058846 | 22059220