شرکت شیمیایی انرژی سمنان

۳۵ سال سابقه فعالیت در زمینه تولید انواع مواد شیمیایی بهسازی آب های صنعتی، انواع افزودنی های نفت و گاز، اسید کاری چاه های نفت، انواع افزودنی های گل حفاری، مواد شیمیایی واحد های اتیلن و غیره

ساعت پاسخگویی ۸ الی ۱۴

شماره های تماس

۲۲۰۵۵۲۵۳ | ۲۲۰۵۸۸۴۶ | ۲۲۰۵۹۲۲۰